ข้อมูลบริษัท

บีแทค กรุ๊ป
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยคำว่า บีแทค ย่อมาจากคำว่า บุรีรมย์ ทีชชิ่ง เอด เซ็นเตอร์ ( Burirom Teaching Aid Center ) เริ่มแรก ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์สื่อการเรียน การสอน ที่ใช้ฝึกสอนในวิทยาลัยเทคนิค และมหาวิทยาลัยสำหรับวิชานิวแมติก และไฮดรอลิกส์โดยเฉพาะ


จนกระทั่งปัจจุบัน บีแทคได้ขยายธุรกิจที่เติบโตขึ้นโดยการนำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์ออโตเมชั่น ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมสินค้าที่ใช้กับโรงงานทุกประเภทของอุตสาหกรรม การผลิต ในขณะเดียวกันก็ได้ก่อตั้ง บริษัทในเครือทั้งหมด 4 บริษัท โดยแบ่งตามประเภทของสินค้า ดังนี้


1. บริษัท บีแทค อินดัสเตรียล ออโตเมชั่น จำกัด
2. บริษัท ออโตเฟล็กซิเบิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3. บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด
4. บริษัท เอ็มบี อินดัสเตรียล ออโตเมชั่น จำกัด

 

ก่อตั้งขึ้นเพื่อเข้ามาสนับสนุนกับภาคการศึกษาเพื่อลดช่องว่างของเทคโนโลยีระหว่างภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ประสบการณ์อันยาวนานกว่า 25 ปี ในด้านการศึกษาเกี่ยวกับชุดฝึกชุดทดลองนิวแมติกส์, ชุดฝึกชุดทดลองไฮดรอลิก, ชุดฝึกชุดทดลองทางด้านสาขาไฟฟ้า, ชุดฝึกชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์, ชุดฝึกชุดทดลองเครื่องกล, ชุดฝึกชุดทดลองแมคคาทรอนิกส์,  ชุดฝึกชุดทดลองพลังงานทดแทน,หุ่นยนต์ DOBOT, Software Automation Studioและอื่นๆ  ทางบริษัท ฯ จึงคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเป็นผู้แทนจำหน่าย โดยตรง จากผู้ผลิตชั้นนำจาก ทุกมุมโลก อาทิเช่น ED จากประเทศเกาหลีใต้,  Norgren จากประเทศอังกฤษ ,  Parker จากประเทศอเมริกา,  Legris จากประเทศฝรั่งเศส,  Duplomatic จากประเทศอิตาลี,  Software Automation Studio จากประเทศแคนนาดา ซอฟต์แวร์ทางการศึกษา ตลอดจนชุดฝึกทางด้านสาขาไฟฟ้า เครื่องกล แมคคาทรอนิกส์  ทางบริษัท ฯ จึงคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเป็นผู้แทนจำหน่าย โดยตรง จากผู้ผลิตชั้นนำจาก ทุกมุมโลก อาทิเช่น ED จากประเทศเกาหลีใต้,Norgren จากอังกฤษ ,  Parker จากอเมริกา, Legris จากฝรั่งเศส, Duplomatic จากอิตาลีฯลฯ เพื่อบริการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกการใช้งาน

ทีมงานผู้เชียวชาญ เพื่อการประยุกต์การใช้งานเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเราจึงมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ให้คำปรึกษา, ออกแบบ,ฝึกอบรม แนะนำการ ใช้งาน และการติดตั้งอุปกรณ์อย่างถูกต้อง

การรับประกันสินค้า ด้วยความมั่นใจในการคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 เราจึงกล้ารับประกันสินค้า ทุกชิ้นเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม


การบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุดในตัวสินค้า เราจึงมีทีมงานบริการหลังการขาย ( After Sales Service Team ) ที่มีประสิทธิภาพโดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีความรู้ และประสบการณ์ คอย ให้บริการท่าน นอกจากนี้ ทางบริษัท ฯ มีบริการจัดส่งสินค้า ให้ถึงมือลูกค้าอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว