บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด

 ก่อตั้งขึ้นเพื่อเข้ามาสนับสนุนกับภาคการศึกษาเพื่อลดช่องว่างของเทคโนโลยีระหว่างภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ประสบการณ์อันยาวนานกว่า 25 ปี ในด้านการศึกษาเกี่ยวกับชุดฝึกชุดทดลองนิวแมติกส์, ชุดฝึกชุดทดลองไฮดรอลิก, ชุดฝึกชุดทดลองทางด้านสาขาไฟฟ้า, ชุดฝึกชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์, ชุดฝึกชุดทดลองเครื่องกล, ชุดฝึกชุดทดลองแมคคาทรอนิกส์,  ชุดฝึกชุดทดลองพลังงานทดแทน,หุ่นยนต์ DOBOT, Software Automation Studioและอื่นๆ  ทางบริษัท ฯ จึงคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเป็นผู้แทนจำหน่าย โดยตรง จากผู้ผลิตชั้นนำจาก ทุกมุมโลก อาทิเช่น ED จากประเทศเกาหลีใต้,  Norgren จากประเทศอังกฤษ ,  Parker จากประเทศอเมริกา,  Legris จากประเทศฝรั่งเศส,  Duplomatic จากประเทศอิตาลี,  Software Automation Studio จากประเทศแคนนาดา ซอฟต์แวร์ทางการศึกษา ตลอดจนชุดฝึกทางด้านสาขาไฟฟ้า เครื่องกล แมคคาทรอนิกส์  ทางบริษัท ฯ จึงคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเป็นผู้แทนจำหน่าย โดยตรง จากผู้ผลิตชั้นนำจาก ทุกมุมโลก อาทิเช่น ED จากประเทศเกาหลีใต้,Norgren จากอังกฤษ ,  Parker จากอเมริกา, Legris จากฝรั่งเศส, Duplomatic จากอิตาลีฯลฯ เพื่อบริการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกการใช้งาน

 


ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

   เพื่อการประยุกต์การใช้งานเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเราจึงมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ให้คำปรึกษา, ออกแบบ,ฝึกอบรม แนะนำการ ใช้งาน และการติดตั้งอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
 

 

ผลิตภัณฑ์