ตำแหน่งงาน

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา (ด่วน!)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-  สรรหาคัดเลือกบุคคลากร

-  งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

-  งานฝึกอบรม

-  งานธุรการต่างๆ

-  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-  เพศหญิง อายุ 30 ปี

-  วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

-  มีความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน และคอมพิวเตอร์ (MS.Office: Word and Excel)

-  มีประสบการณ์ด้านงาน HR อย่างน้อย 2 ปี

-  สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดีและเรียนรู้เร็ว

-  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีทัศนคติทางบวกในการทำงาน

-  ขยัน สู้งาน อดทน ซื้อสัตย์ และมีความระเอียดรอบคอบ

-  หากมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัคร

- รับสมัครทาง E-mail (ส่ง Resume พร้อมรูปถ่าย)

- ทางจดหมาย

- และด้วยตนเอง

 

ติดต่อ

คุณเกสร / คุณสุจินดา 

โทร. 02-311-2717 ต่อ 121,120

E-mail  : waleerat@autodidactic.co.th 

 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!

 รายละเอียดของงาน

- ทำใบเสนอราคา

- ประสานงานติดต่อส่วนราชการ

- บันทึกข้อมูล

- จัดเก็บเอกสาร

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 18-30  ปี

- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป 

- มนุษย์สัมพันธ์ดี, ประสานงานกับผู้อื่นได้

- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ได้ดี

- มีความละเอียดรอบคอบ, ขยัน, ตั้งใจในการทำงาน

- รับนักศึกษาจบใหม่

 

 วิธีการรับสมัคร

- รับสมัครทาง E-mail (ส่ง Resume พร้อมรูปถ่าย)

- ทางจดหมาย

- และด้วยตนเอง

 

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร. 02-311-2717 ต่อ 128

E-mail  : hr01@autodidactic.co.th

 

 Sales- พนักงานขาย

คุณสมบัติ : 

- พศชาย / หญิง  อายุ 22 ปี ขึ้นไป

- จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป

- สามารถเดินทางติดต่องานออกต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง

- มีใบอนุญาตขับขี่และมีรถยนต์ส่วนบุคคล

- มีประสบการณ์ติดต่องานขายเอกชนหรือประมูลงานขายกับทางราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความอดทนและความรับผิดชอบต่องานที่รับผิดชอบอยู่

 สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- เบี้ยขยัน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ชุดฟอร์ม

- โบนัสประจำปี

 

วิธีการรับสมัคร

- รับสมัครทาง E-mail (ส่ง Resume พร้อมรูปถ่าย)

- ทางจดหมาย

- และด้วยตนเอง

 

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร. 02-311-2717 ต่อ 128

E-mail  : hr01@autodidactic.co.th

 

1 | 2