ตำแหน่งงาน

 Sales- พนักงานขาย

คุณสมบัติ : 

- พศชาย / หญิง  อายุ 22 ปี ขึ้นไป

- จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป

- สามารถเดินทางติดต่องานออกต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง

- มีใบอนุญาตขับขี่และมีรถยนต์ส่วนบุคคล

- มีประสบการณ์ติดต่องานขายเอกชนหรือประมูลงานขายกับทางราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความอดทนและความรับผิดชอบต่องานที่รับผิดชอบอยู่

 สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- เบี้ยขยัน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ชุดฟอร์ม

- โบนัสประจำปี

 

วิธีการรับสมัคร

- รับสมัครทาง E-mail (ส่ง Resume พร้อมรูปถ่าย)

- ทางจดหมาย

- และด้วยตนเอง

 

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร. 02-311-2717 ต่อ 128

E-mail  : kesorn@autodidactic.co.th

 

 วิศวกร

 รายละเอียดของงาน  

- ประกอบ, ติดตั้ง และส่งมอง ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์, ไฮดรอลิกส์ และ PLC

- ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรโดยใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

- เขียนโปรแกรม PLC ยี่ห้อ Siemens หรือ Mitsubishi ได้

- จัดสาธิตชุดฝึก ในงานนิทรรศการและ งาน Exhibition ต่างๆ

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

คุณสมบัติ 

- เพศชาย

- วุฒิขั้นต่ำ ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ อิเล็คทรอนิกส์ หรือ เครื่องกล หรือ อุตสาหการ

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน ระบบนิวแมติกส์, ไฮดรอลิกส์ และ PLC ไม่น้อยกว่า 1 ปี

- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ไปค้างคืนต่างจังหวัดได้

- สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น

 

 วิธีการรับสมัคร

- รับสมัครทาง E-mail (ส่ง Resume พร้อมรูปถ่าย)

- ทางจดหมาย

- และด้วยตนเอง

 

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คุณเกสร)

โทร. 02-311-2717 ต่อ 128

E-mail  : kesorn@autodidactic.co.th

    1 | 2