ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท ออโตไดแด็กติก จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

บริษัท ออโตไดแด็กติก จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน ในงาน' วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2558 ’
วันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน