ข่าวสารและกิจกรรม

ออกบูธ “การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI-CON 2016”

ออกบูธ “การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI-CON 2016”

     ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  จ.เชียงใหม่   ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559