ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการจริง (Work Shop) กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการจริง (Work Shop)
        การใช้งานระบบปฏิบัติการโปรแกรม Automation Studio Simulation Software Ver.6.2
        ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2559