ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการจริง (Work Shop) จ.นครราชสีมา

โครงการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการจริง (Work Shop)
การใช้งานระบบปฏิบัติการโปรแกรม Automation Studio Simulation Software  Ver.6.2
ณ โรงแรมวีวีน โคราช จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2559