ข่าวสารและกิจกรรม

การแข่งขันระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม “ ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 “

 บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทรอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันสนับสนุนงานแข่งขันทักษะ 

“ ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 “ การแข่งขันระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 
ในระหว่างวันที่ 23 -25 มกราคม 2562 สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

 

Auto Didactic Co., Ltd together with Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd.
jointly supported “The 11th national academic engineering skills competition of Rajamangala University" which was an industrial automation control system competition. The event was held during 23-25 ​​January 2019 at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.