ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีชั้นสูง (Hightech Automation Center) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คณะทีมผู้บริหารและผู้อำนวยการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีชั้นสูง (Hightech Automation Center) ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี 4.0 , ห้องปฏิบัติระบบการควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ปฏิบัติการอัตโนมัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

“ การติดตั้ง ทดสอบและอบรมระบบโดยทีมงาน จาก บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด “

On 1st November 2018, it's our great honor to welcome Labour Minister with the management executive team from Ministry of Labour and the Director of Department of Skill Development visiting our Hightech Automation Center, Laboratory of 4.0 Technology, Laboratory of Automatic Control Systems and Autonomous Robots showcasing at the Department of Skill Development Institute in Chonburi province.

"Installation, testing and training by the team of Auto Dactic Co., Ltd."