ผลิตภัณฑ์

WOUND-ROTOR MOTOR / DC GENERATOR (MG-5213)