ผลิตภัณฑ์

UNIVERSAL COUNTER (3GHz/1.3GHz) (FC-1300B / FC-1130B)