การอบรม หลักสูตร “ เครื่องกลไฟฟ้าชั้นสูง ”

การอบรม หลักสูตร “ เครื่องกลไฟฟ้าชั้นสูง ” วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 58 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่