โครงการจัดฝึกอบรมให้กับครูผู้ฝึกสอนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ

 โครงการจัดฝึกอบรมให้กับครูผู้ฝึกสอนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ในหลักสูตร “การซ่อมบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรมแมคคาทรอนิกส์ “ ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ่ กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562 โดย บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด

 

The Training program for the trainers from Department of Skill Development and the Skill Development Institute nationwide ,on the topic of "Maintenance in the Mechatronics Industry", was held at Palazzo Hotel, Bangkok, from 25-29 March 2019. 
The training was created and supported by Autodadiatic Co., Ltd.