โครงการสัมมนาและฝึกอบรม ( เวิร์คช็อป ) หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในยุคดิจิตอล 4.0

 โครงการสัมมนาและฝึกอบรม ( เวิร์คช็อป ) 

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในยุคดิจิตอล 4.0 จัดขึ้นในวันที่ 29 - 31/01/19 ให้กับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคกลางทั้งหมด
โดยทีมงานจาก บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด

The Seminar and Training Program (WorkShop) on Controlling Robot Programming in the 4.0 Digital Age was held on 29 - 31 January 2019 for vocational college teachers in the central region.
The program was delivered by the team from Auto Didactic Company Limited.